0.7% del pressupost municipal a cooperació

0.7% del pressupost municipal a cooperació